L´ADMINISTRACIÓ

 

Aquesta área es compon de les secretaries d'Administració, encarregant-se de la gestió documental tant a nivell de socis com amb entitats i organismes, i la de Finances, gestionant els assumptes económics del club respectivament.