QUOTES MENSUALS Club (C.A.B.)

 

-        SNat Soci Natural titular: .........................20 € mensuals.

- *     SNat Soci Natural de 10 a 18 anys: ..........15 € mensuals.

- *     SNat Soci Natural fins a 10 anys: .............10 € mensuals. 

-        Quotes arquers NO soci (C.A.B.):..........................5€ dia.

 

*       tindrem en compte el dia de l´aniversari.

 

Els pagament es faran mensuals mitjançant domiciliació bancària.

En cas de rebut retornat las despeses ocasionades es carregaran al rebut, passat dos mesos sense haver-lo fet efectiu es donarà de baixa del club, tenint que fer efectiva la quota i despeses si vulgues continuar gaudint de las instal·lacions com a soci.