CURSOS

CURS INTERN

 

Els cursos interns es realitzen a la nostre SEU i poden ser d´iniciació o d'especialització. Els cursos d'iniciació s´imparteixen al llarg de 10 horas presencials, dimarts i dijous, dintre d´un periode de dos mesos, el preu es de 130€ = 50€ de matricula i 80€ de prátiques abonats en un unic pagament en efectiu i al inici del curs, inclou assegurança d´accidents i responsabilitat civil, carnet de cursetista de la Federació Catalana de Tir amb Arc i s'acompanya amb documentació de suport informàtic per PC. El curs d'especialització està enfocat a esportistes que ja són arquers/es però que volen perfeccionar la regulació de l´arc o la seva tècnica de tir, en aquest cas el curs consta de 6 hores presencials dimarts i dijous dintre d´un periode de un mes, el preu és de 75€. abonats en un unic pagament en efectiu i al inici del curs.

 

CURS EXTERN

 

Els cursos externs es realitzen, en col·legis o poliesportius amb la metodología habitual del club, sent els mateixos preus i durada que els especificats.

 

CURSOS de PROMOCIÓ ESTIVAL (fins 31 d´agost)

 

El CAB imparteix jornades de 4 hores de durada dintre de la campanya de promoció de l´esport de tir amb arc, a nens i nenes de 8 a 14 anys, els preus per aquesta activitat és de 50€ (30€ de matriculació mes 5€ per  hora de pràctiques), inclou assegurança, certificat de practiques i convalida la matriculació si es decideix fer el curs oficial d´iniciacio, dintre dels 30 díes siguents a les jornades de practiques.