SOCIS  

 

El tir amb arc és un esport de relaxació, de concentració, respiració i coordinació, entre cos i ment, on nens i nenes practiquen una activitat esportiva que no requereix contacte físic, on els adults es desprenen de l'estrès de la vida quotidiana, on els nostres nens i nenes, homes i dones que pateixen algun tipus de problema psíquic-motriu troben la superació personal que tant els hi costa d'assolir, i perquè és un esport d'elit...Practica'l!!

Els socis del Club Arquers Badalona tenen diferents consideracions.
1. Socis/es Ordinaris (Nat) són els anomenats de ple dret, és a dir els que els hi corresponen els drets i deures esmentats als Estatuts
2. Socis/es Usuaris (SUs) són tots els usuaris de l'associació que participen de l'acció pròpia del club i tenen dret a ser federats.
No sempre és necessari ser socis ordinaris per a gaudir d'aquests beneficis i paguen per l'activitat usada.

3. Socis/es Abonats (SAb) són socis abonats que poden ser persones físiques o juridiques i no necesariament tenen que ser arquers/es.